วิสัยทัศน์
Vision
ริเริ่ม...นำนวัตกรรมฟิล์มเซรามิคชั้นยอด
พัฒนา...การบริการชั้นเยี่ยมครบวงจร
เข้าใจ...ทุกความต้องการของผู้บริโภค
ตอบสนอง...ในทุกระดับราคาอย่างคุ้มค่า