ฟิล์มรถยนต์
ฟิล์มกรองแสง
Glasia Diamond
Glasia Hypers
Glasia Max
Glasia Star
Glasia Neo
Glasia Plus
การรับประกัน
การรับประกันคุณภาพ
บริษัท เวลวิชเชอร์คอร์ป จำกัด ผู้นำเข้าและรับประกันฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ “กลาเซีย” ในประเทศไทย ขอรับประกันคุณภาพของฟิล์มกรองแกสงว่าจะรักษาคุณภาพ โดยเนื้อฟิล์มไม่หลุดล่อนจากกระจก, แห้งกรอบ, แตกร้าว หรือเกิดฟองอากาศภายระยะเวลา 7 ปี หลักจากวันที่ติดตั้งฟิล์ม กรณีตรวจพบว่าสินค้าชำรุดเสียหายภายในระยะเวลารับประกัน “ผู้ขาย” ที่เป้นผู้ติดตั้งฟิล์มนั้นจะทำการเปลี่ยนแปลง หรือติดตั้งฟิล์มให้ใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้ ภายใน 3 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งฟิล์ม ไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใด แต่ถ้าเจ้าของรถนำรถไปแก้ไขกับศูนย์ตัวแทนอื่นที่มิใช่ “ผู้ขาย” ที่เป็นผู้ติดตั้งที่ระบุในใบรับประกันคุณภาพ จะมีค่าบริการตามส่วนที่ติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ตามความเหมาะสม หลังจากระยะเวลา 3 ปี เจ้าของรถต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนค่าบริการติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ ทั้งนี้บริษัทจะรับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดความบกพร่องของคุณภาพฟิล์มเท่านั้น

ข้อยกเว้น
 1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขูด ขัด ลอก โดยบุคคลที่มิใช่ช่างผู้ติดตั้ง
 2. การลอกออกหรือทำลายโดยเจตนา
 3. การใช้งานและการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่มีขายืดสุญญากาศกับรถยนต์ ฯลฯ
 4. การรับประกันมีผลใช้เฉพาะผู้ที่มีชื่อในใบรับประกันเท่านั้น กรุราแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งที่ใช้บริการ
 5. กรณีกระจกแตก บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันให้ท่านได้
 6. กรณีความเสียหายส่วนบุคคล “ผู้ขาย” จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อมหรือโดยบังเอิญที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ว่าในมูลละเมิดหรือผลของสัญญา
 7. ปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งฟิล์ม “ผู้ขาย” ที่เป็นผู้ติดตั้งฟิล์มจะเป็นผู้รับผิดชอบ
 8. บริษัทฯ ไม่รับประกันคุณภาพฟิล์มกรณีติดทับกัน 2 ชั้นขึ้นไป
 9. ในกรณีติดตั้งฟิล์มกรองแสงบริเวณกระจกหลังคา Sun Roof , Moon Roof หรือ Panoramic Roof ที่มีการเคลือบสารกัน (สะท้อน) ความร้อน หรือสารใดๆบนผิวกระจกบริเวณดังกล่าว บริษัทฯ ขอยกเว้นการรับประกันคุณภาพสินค้าทุกกรณี รวมถึงการไม่รับประกันความเสียหายหรือหลุดลอกของสารเคลือบกัน (สะท้อน) ความร้อนอันอาจเกิดจากการติดตั้งหรือการลอกฟิล์ม

วิธีการดูแลรักษากระจกหลังการติดตตั้งฟิล์มกรองแสง
 1. โดยทั่วไปวิธีการติดตั้งฟิล์มกรองแสงจะต้องใช้น้ำผสมแชมพูแบบอ่อนๆ หรือน้ำยา Flim – on ฉีดลงไปบนด้านแผ่นกาวของฟิล์ม และกระจกที่ติดตั้งเพื่อช่วยขยับฟิล์มให้เข้าที่ แล้วจึงรีดน้ำออกด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ ดังนั้นภายหลังการติดตั้งท่านมิต้องกังวลใจหากพบว่ามีคราบน้ำขัง กระจกมัว หรือเป็นฝ้า อาการเหล่านี้จะหายไปเองภายใน 1 - 4 สัปดาห์ เมื่อฟิล์มแห้งสนิทและกาวทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วในการยึดติดกระจก อนึ่งในช่วงระยะเวลา 7 วันแรก หลังการติดตั้งฟิล์มไม่ควรไขกระจกขึ้นลงเพราะฟิล์มอาจหลุดลอกได้
 2. ห้ามเช็ดถู หรือทำความสะอาดกระจกภายในตัวรถจนกว่าจะพ้น 21 วัน นับจากวันที่ติดตั้ง
 3. ใช้ผ้าสะอาดและน้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาดกระจกที่ติดตั้งฟิล์ม และเช็ดให้แห้งด้วยผ้านิ่มๆ ที่สะอาดเท่านั้น
 4. ห้ามเช็ดถูหรือทำความสะอาดกระจกภายในรถด้วยผ้าที่ใช้เช็ดตัวถังรถ, เบาะรถ หรือวัสดุอื่นๆ เนื่องจากอาจมีสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งจะไปทำความเสียหายให้กับผิวฟิล์ม และอาจทำมห้ชั้นกันรอยขีดข่วนเสื่อมสภาพหลุดลอกเป็นขุยได้ ซึ่งกรณีนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ
 5. ห้ามเช็ดถูด้วยผ้าเย็น, ขนแปรง, สก๊อตไบรท์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ฟิล์มได้
 6. ห้ามเช็ดล้างด้วยน้ำยาล้างกระจกที่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้กาวเสื่อมสภาพหลุดลอกได้ ควรใช้น้ำสะอาดอย่างเดียวเท่านั้น
 7. รอยต่อของฟิล์มจำเป็นต้องเห็นในกรณีที่กระจกมีความโค้งมากๆ และอาจมากกว่า 1 รอยในกระจกบางรุ่น
 8. ภายหลังการติดตั้ง 1 – 7 วัน (1 – 10 วัน สำหรับฟิล์มนิรภัย) ถ้าสังเกตเห็นฟองอากาศแต่มิใช่คราบน้ำขัง กรุณานำรถของท่านเข้าศูนย์ติดตั้งเพื่อตรวจสอบทันที