มุมมองจากภายนอกรถ
มุมมองจากภายในรถ
ข้อมูลฟิล์มบานหน้า
 
 
 
 
 
Original Image ไม่ติดฟิล์ม
Modified Image ติดฟิล์มจอห์นสันฟิล์ม
ข้อมูลฟิล์มบานหน้า